3/20/2006

Polígons i ocupació a les Terres de l’Ebre.

El nostre territori, a l’igual que la resta de la perifèria de Catalunya, sempre ha necessitat d’un desenvolupament industrial que generés progrés socioeconòmic, per a poder garantir llocs de treball de qualitat i unes perspectives de futur per a les successives generacions.

Fent un breu resum dels últims anys a ningú se li escapa, els esforços que han realitzat la majoria d’Ajuntaments del nostre territori, independentment del seu color polític, per poder dotar de petits polígons industrials els seus municipis amb la voluntat d’aconseguir més desenvolupament local. Aquesta feina és digna d’apreciar i segurament a la vegada ha donant servei també a moltes petites empreses i comerços de la seva població.

És fa palesa la manca d’un plantejament supramunicipal que s’ha produït per la inèrcia de les polítiques locals de promoció econòmica. L’absència de solidaritat intermunicipal ha començat a canviar amb els primers intents de crear consorcis entre poblacions, moguts per l’idea de sumar esforços i mancomunar serveis.

Hem de ser conscients de què el nostre món està canviant d’una manera espectacular amb els processos de globalització, com l’entrada dels països de l’est on la mà de treball és més barata i igual o més especialitzada, a més a més amb un mercat lliure on els productes xinesos estan competint amb uns preus molt baixos, ens ha d’obligar a canviar la manera de pensar i les nostres empreses han d’adaptar-se per dotar d’alt valor afegit els seus productes, a la vegada que hem d’oferir la possibilitat real de crear un pol d’atracció d’aquests tipus d’empreses al nostre territori.

Les Terres de l’Ebre bàsicament tenen dos sistemes importants la costa amb les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i l’altre d’interior amb les comarques de la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Sí volem actuar globalment no podem obviar aquesta realitat i per això independentment dels esforços per recolzar els petits polígons que hi ha al nostre territori, hem d’apostar decididament per dos polígons integrals que propicien les condicions idònies per implantar empreses d’alt valor afegit i a la vegada doten de serveis a les que ja estan implantades, estem parlant dels polígons industrials Catalunya Sud i Camposines.

Però per ser més objectius no podem obviar que les empreses tenen uns criteris de selecció basats en paràmetres que hem d’oferir per aconseguir ser candidats desitjables per la seva implantació. Aquesta ha de ser la nostra labor primordial, potser ara és el moment de fer un esforç supramunicipal, sumant les nostres voluntats per tirar endavant el nostre territori, amb la complicitat de tots els agents socials, administracions i autoritats competents. Fem-ho junts.

J. Manel de la Vega Carrera.

No hay comentarios: