11/23/2009

Mesures per generar treball


Article d'opinió publicat a la Veu de l'Ebre (20/11/09).

Davant la situació de crisi en què ens trobem, els governs han d'actuar implementant mesures extraordinàries per generar ocupació i treballar decididament per garantir un futur “laboral” al nostre territori. En aquest article vull enumerar algunes dades i, a la vegada, fer alguna reflexió, que crec que hauria de ser col·lectiva.

No vull parlar de l'abandonament d'aquestes terres. Tothom pot pensar el que vulgui però cal dir que això no és conseqüència d'ara, d'avui, sinó de dècades de deixadesa política i social.

En aquesta conjuntura hem fixar-nos que s'està fent i que es pot fer. Intentaré seguir cert ordre cronològic:

L'any 2009, els 52 municipis ebrencs han pogut gaudir del finançament del 100% d'un total 157 actuacions entre les quals hi ha carrers, avingudes, acondicionament de naus industrials per a noves empreses, escoles bressol, sanejament, nous vials, noves instal·lacions socials, esportives o culturals, entre altres. Moltes d'aquestes actuacions encara estan en fase d'execució, com es pot evidenciar a Tortosa i a altres poblacions. En definitiva, s'han pogut ocupar directament 1236 treballadors i tots coincidirem que ens temps difícils és millor invertir més per generar ocupació que aprimar la despesa pública.

En aquest mesos assistim al pitjor escenari, on el tancament d'empreses i la destrucció de llocs de treball ens situarà en el repunt més alt de l'atur. A partir d'aquí la recuperació dependrà de tots i en especial de les diferents administracions i també dels diversos agents socials implicats en la comissió de seguiment de la Generalitat.

Ajudes extraordinàries

L'any 2010 és crucial per a la recuperació i, tot i que segons coincideixen tots els experts econòmics serà costosa, la seva intensitat i repercussions dependran de la pràctica adequada de les mesures per activar l'economia.

El nou pla Zapatero, amb més de 20 milions d'euros per als municipis de les Terres de l'Ebre, hauria de servir també per a la creació de llocs de treball estables. No és el mateix fer un centre dia, on posteriorment treballaran uns professionals, que fer un carrer en què els treballadors acaben la feina un cop enllestida l'obra. Els projectes els decideixen els mateixos ajuntaments i cal ressaltar que tenen més facilitats els ajuntaments grans, ja que obtindran majors quanties en les ajudes que es distribueixen pel nombre d'habitants.

Potser l'esforç més important és el que s'ha presentat als agents socials, empresaris i sindicats per part del president del govern de la Generalitat, José Montilla. Un conjunt d'iniciatives per a les Terres de l'Ebre que pretenen facilitar la recuperació econòmica i la conseqüent creació de nous llocs de treball. Aquest conjunt d'iniciatives tenen una comissió de seguiment, formada per l'administració i els agents socials. Només cal demanar responsabilitat a totes les parts i que treballin amb visió de futur.

Entre aquestes mesures, es pot destacar la potenciació de l'oferta de sòl industrial amb noves fórmules alternatives per a la venda de les parcel·les, concessions o lloguers. Accelerar la dotació de serveis en els diversos polígons, com el començament de les obres del polígon de les Camposines, és un altre dels exemples.

Cal destacar també que les quatre comarques de l'Ebre estaran incloses en les iniciatives de dinamització comarcal i així s'afegiran al programa 8 milions d'euros per estimular l'activitat econòmica i empresarial. De la mateixa manera podem destacar les actuacions de política industrial que es centraran en la reindustralització del territori i gestionaran els 10 milions d'euros que aportarà el govern Estatal.

El desenvolupament de les infraestructures està inclòs en aquestes iniciatives amb diversos compromisos i també amb l'acceleració dels projectes que es consideren estratègics com és per exemple el desdoblament de l'eix de l'Ebre. En aquesta línia, s'invertiran més 5 milions en les millores portuàries i 310 milions d'euros en la protecció del Delta (2009/2014), entre altres.

És necessari parlar també de les actuacions dirigides a la formació dels treballadors. En aquest àmbit, el departament de Treball dotarà amb més de 8 milions d'euros diversos programes dirigits a la recol·locació dels aturats al nostre territori.

Evidentment, això implica un esforç de tots i totes per sortir de la crisi amb les millors condicions. Però ara és temps de deixar apartats els debats inútils i actuar amb fermesa a favor dels treballadors i treballadores que han perdut la seva feina.

No hay comentarios: