11/27/2006

Això no és seriós!


Els últims dies estem assistint a diverses noticies, articles i altres fets mediatitzats per les reunions del Consell Econòmic i Social de les Terres de l’Ebre. Considero que aquest òrgan consultor hauria de fer les propostes en funció de les seves responsabilitats envers a unes temàtiques concretes. D’aquesta manera el treball en comissions és fonamental, també el canvi, no potser que un president estigué més de tres anys al càrrec, en canvi, en la resta de Consells cada dos anys canvien el president.

Per cert, algú sap quines propostes s’han fet durant aquest anys des d’aquesta institució. El Consell necessita un pla de treball i menys rodes de premsa, podeu veure el pla de treball del Consell Economic i social de Barcelona.

No hay comentarios: